top of page
_DSC2399_v1.jpeg

PDV - pågående dödligt våld

 • Ett dödligt våld som utövas slumpmässigt mot det allmänna (t ex en skola)

 • Motivet är oftast inte känt i förväg

 • Ett snabbt händelseförlopp med stort skadeutfall

 • En gärning som pågår till någon person eller omständighet avbryter den

 • En eller flera gärningsmän som är villiga att offra sina liv

Utöya, Drottninggatan, Malmö Latin och Kronans skola. En PDV-attack är bland det farligaste man kan utsättas för. Att möta en motiverad gärningsperson som vill skada och döda så många som möjligt på platsen är verkligen ett worst case scenario. Det är tack och lov fortfarande är ganska sällsynt och risken att just du eller din verksamhet ska drabbas är liten. Vi vet tyvärr varken när eller var det sker nästa gång, eller av vem. Men det kommer att hända igen.

Det vi däremot vet är att ert agerande vid en sådan attack kan vara direkt livsavgörande. Ni kan påverka händelseförloppet och minimera konsekvenserna av attacken. Det är polisens uppgift att hantera gärningsmannen. Men polisen är aldrig först på plats. En PDV-utbildning syftar till att öka er förmåga att på bästa sätt hantera situationen till dess polisen anländer. Det gör man genom kunskap och mental förberedelse. Det är MSB, Skolverket, Polisen och övriga samhällsaktörer helt eniga om.

En väsentlig del av utbildningen handlar också om att förebygga PDV-attacker. Vad kan du och din verksamhet göra redan idag för att minimera risken att bli drabbade? Vad ska ni göra om ni får en indikation på att ni har en potentiell gärningsman i er skola eller på er arbetsplats? Vad kan, får och bör ni vidta för åtgärder för att avbryta en radikaliseringsprocess och hur samverkar man med andra aktörer på bästa sätt?

När ni har kunskap om det förebyggande arbetet, en förmåga att hantera en attack och en mental förberedelse inför detta skapas trygghet. Både individuellt och organisatoriskt. Det är det övergripande målet.

SPECIALIST INOM PDV

Lena har i sin tjänst som polis utbildats i den metod och taktik som Polismyndigheten tagit fram för att hantera PDV-attacker. Hon skapade den första PDV-utbildningen i Sverige utanför Polismyndigheten och har sedan 2015 utbildat tusentals, inom bl a skola, kommuner och regioner men även journalister och företag. Lena är dessutom senior rådgivare för CVEs (Centrum mot våldsbejakande extremism) mobila stödteam gällande skolattacker och sitter med i flera samverkansgrupper.

Utbildningen bygger på nationell och internationell erfarenhet och forskning samt kontinuerlig dialog med polis, skola och andra samhällsaktörer.

PDV-UTBILDNING

Hur?

Utbildningen anpassas till verksamhetens behov och unika utmaningar. Ett första steg är en 3-4h föreläsning med praktiska inslag. Den kan sedan byggas på efter behov. Varje utbildningstillfälle föregås av samtal med nyckelpersoner inom verksamheten.

Mål

Målet är att minska konsekvenser och effekter av Pågående Dödligt Våld genom att:

✓  Personalen är trygg och har en individuell mental förberedelse samt kunskap
✓ Personalen har en gemensam förmåga att förebygga och hantera en dylik attack
✓ Personalen kan samverka med polis och andra samhällsaktörer före, under och efter en attack.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

KUNSKAP OM PDV

 • Vad är PDV? Vad är det ni ska skydda er emot? 

 • Hur går attackerna till? Var, när, hur och varför?

 • Vem är gärningspersonen och hur ser en radikaliseringsprocess ut? 

 • Förbyggande arbete. Vad kan ni göra redan idag? 

 • Forskning, studier och erfarenheter. Vad har vi lärt oss hittills?

KUNSKAP OM MÄNNISKAN

 • Akut stress, kamp, flykt och handlingsförlamning

 • Möjligheter och begränsningar i vårt agerande

 • Mental förberedelse

METOD OCH TAKTIK

 • Förhindra, försvåra för gärningsmannen och fördröja händelseförloppet

 • In- och utrymning

 • Hindra, varna och larma

 • Rädda sitt och andras liv genom akutsjukvård

VANLIGA FRÅGOR SOM BESVARAS UNDER UTBILDNINGEN:

 • Kan man göra något för att undvika att bli drabbad?

 • Kan man påverka hur man kommer att reagera?

 • Vad ska vi säga till våra elever?

 • Hur ska vi larma och varna övriga på skolan?

 • Vad ska jag göra om det händer i mitt klassrum?

 • Vad ska jag som chef tänka på?

ÖVRIGT INNEHÅLL SOM KAN KOMPLETTERA FÖRELÄSNINGEN:

 • Praktisk övning av de olika momenten

 • Stabsövning, krisledning och tabletopövning

 • Interna övningsupplägg för verksamheten

 • Train the trainer-utbildning för att skapa intern förmåga i verksamheten

 • Ledningsstöd i framtagande av tex kris- och handlingsplan

 • Lektionsunderlag för högstadie- och gymnasielärare att genomföra med elever

Digitalt utbildningsverktyg ”e-learning”

​PDV-utbildning bör ingå i det systematiska säkerhetsarbetet för att behålla en
gemensam lägstanivå över tid. Men en e-larning kan personalen repetera och
fördjupa kunskapen kontinuerligt och nyanställda, vikarier och långstidslediga kan ta
del av innehållet.

Upplägg
Digitalt interaktivt verktyg som man kan genomföras individuellt eller i arbetsgrupper.

 • Repetition av valda delar ur grundutbildningen

 • Interaktiva moment för fördjupad inlärning

 • Diskussionsunderlag, lämpliga för arbetsgrupper

 • Innehåller instruktionsfilmer

 • Innehåller scenarioövningar/dilemman

 

Vi har genomgått pdv utbildning:

Göteborgs stad, Eslövs Kommun, Sandvikens kommun, Region Halland, Region Västmanland, Finspångs Kommun m.fl.

 

bottom of page