top of page
_DSC2399_v1.jpeg

Tjänster

Lena är utbildad pedagog och bygger säkerhet och trygghet med ökad kunskap och förståelse.
Hennes föreläsningar skapar personlig och organisatorisk progression och är alltid relevanta för kunden.

Hon är lärare på olika fakultet samt föreläser för företag, organisationer och samhällsaktörer inom bland annat hot & våld, PDV, konflikthantering samt systematiskt säkerhetsarbete.

Utöver det hjälper hon till vid incidenter och är utbildad inom flertalet bedömningsinstrument och genomför risk- och konsekvensanalyser.
Om något har inträffat lämnas tydliga råd och en handlingsplan skapas. Lena är utbildad i krisstöd och avlastningssamtal. 

2020 vann Lena Qnetpriset för årets kvinna inom säkerhetsbranschen för sitt arbete som bidrar till att fler ska känna sig trygga och ha kunskap att agera rätt.

speaker-icon.png
book-icon.png
Safety-Icon.png

LEDORD: Tillit, balans & tydlighet.

Tjänster

Föreläsaren lena

Lena är utbildad pedagog och anser att kunskap är makt.
Det skapar personlig och organisatorisk progression samt förutsättning för samverkan, gemensam förståelse och verksamhetsutveckling.

Hon ser till att hennes föreläsningar och utbildningar alltid känns relevanta för kunden och skapar mervärde.
Lena är anlitad lärare och föreläsare på olika fakultet.
Hennes föreläsningar om Hot & Våld, Konflikthantering, Risk & Konsekvens och Narkotika är flitigt efterfrågade för företag, organisationer och samhällsaktörer.

Hon har bl a utbildat lärare, läkare, journalister, jurister och kulturarbetare.

SÄKERHETSSPECIALISTEN LENA

Lena anser att säkerhet och trygghet framförallt handlar om människor, beteenden och attityder.

Hon gör analyser och bedömningar av utmanande situationer och ger tydliga råd som skapar säkerhet och en känsla av trygghet. Lena är van vid incidenthantering och har bred kunskap om utredningar.
Lena har hjälpt många företag och samhällsaktörer att utveckla sin säkerhetsorganisation.

Hon är utbildad inom flertalet bedömningsinstrument och genomför risk- och konsekvensanalyser.

PDV

Tjänster

Lena drog igång arbetet kring PDV i näringslivet. Teori och praktik kring av överleva det värsta. Händelser där en gärningsman dyker upp på en allmän plats och slumpmässigt försöker skada och döda så många som möjligt. Lena har utbildat skolor, sjukhus, journalister och samhällsaktörer för att skapa en ökad förmåga att hantera dessa tragiska händelser både för individen samt för organisationen.

Hot- och våldsutbildning

Tjänster

Ökar anställdas säkerhet och känsla av trygghet. Att bli framgångsrik i sin egen riskanalys, lära sig undvika hotfulla situationer samt hantera dem på bästa sätt. En framgångsrik konflikthantering samt djup förståelse för våldsdynamik och sina egna stressreaktioner. Tydlighet kring hur man ska agera före, under och efter situationer som innehåller hot och våld.

Att möta människor i affekt

Tjänster

En föreläsning om emotionell första hjälpen, krisstöd och avlastning.

För t ex kvinnojourer, myndighetspersonal, vårdpersonal och skola- omsorg.

Narkotika

Tjänster

Preparatlära, drogtecken och symptom, narkotikamål i rättsprocess, drogpolicy, utredning och analys

Poliskunskap/ Rättsväsendet

Tjänster

Polisens arbetsmetoder och funktion i samhället. Vittnesstöd. Brottsutredning. Förhörsteknik etc.

Spaning och utredningen

Tjänster

Hjälp med att komma vidare i utredningar, skapa brett underlag inför beslut eller pröva sin egen organisations motståndskraft mot antagonister.

Människan i stress

Tjänster

Underhållande och nyttig föreläsning om varför vi människor är som vi är, och gör som vi gör. Stressreaktioner, social kompetens, kamp/flykt och mental förberedelse

Avlastningssamtal och krisstöd

Tjänster

Lena är utbildad i att hålla avlastande samtal på individ- och gruppnivå efter utmanande situationer eller livshändelser. 

Sagt om lena

"Ta chansen och lyssna på Lena! Hon har en förmåga att fånga publiken och förmedlar klok kunskap på ett begripligt sätt."
twitter-verified-badge.png

Elena Luckey
Verksamhetsutvecklare barn och unga, brottsofferjouren Sverige

bottom of page