top of page
_DSC2399_v1.jpeg

Tjänster

Lena är utbildad pedagog och bygger säkerhet och trygghet med ökad kunskap och förståelse.
Hennes föreläsningar skapar personlig och organisatorisk progression och är alltid relevanta för kunden.

Hon är lärare på olika fakultet samt föreläser för företag, organisationer och samhällsaktörer inom bland annat hot & våld, PDV, konflikthantering samt systematiskt säkerhetsarbete.

Utöver det hjälper hon till vid incidenter och är utbildad inom flertalet bedömningsinstrument och genomför risk- och konsekvensanalyser.
Om något har inträffat lämnas tydliga råd och en handlingsplan skapas. Lena är utbildad i krisstöd och avlastningssamtal. 

2020 vann Lena Qnetpriset för årets kvinna inom säkerhetsbranschen för sitt arbete som bidrar till att fler ska känna sig trygga och ha kunskap att agera rätt.

speaker-icon.png
book-icon.png
Safety-Icon.png

LEDORD: Tillit, balans & tydlighet.

Tjänster

Föreläsaren lena

Lena är utbildad pedagog och anser att kunskap är makt.
Det skapar personlig och organisatorisk progression samt förutsättning för samverkan, gemensam förståelse och verksamhetsutveckling.

Hon ser till att hennes föreläsningar och utbildningar alltid känns relevanta för kunden och skapar mervärde.
Lena är anlitad lärare och föreläsare på olika fakultet.
Hennes föreläsningar om Hot & Våld, Konflikthantering, Risk & Konsekvens och Narkotika är flitigt efterfrågade för företag, organisationer och samhällsaktörer.

Hon har bl a utbildat lärare, läkare, journalister, jurister och kulturarbetare.

SÄKERHETSSPECIALISTEN LENA

Lena anser att säkerhet och trygghet framförallt handlar om människor, beteenden och attityder.

Hon gör analyser och bedömningar av utmanande situationer och ger tydliga råd som skapar säkerhet och en känsla av trygghet. Lena är van vid incidenthantering och har bred kunskap om utredningar.
Lena har hjälpt många företag och samhällsaktörer att utveckla sin säkerhetsorganisation.

Hon är utbildad inom flertalet bedömningsinstrument och genomför risk- och konsekvensanalyser.

PDV

Tjänster

Lena drog igång arbetet kring PDV utanför Polismyndigheten redan 2015.
Det handlar om att överleva det värsta. Händelser där en gärningsperson dyker upp på en allmän plats, förberedd och med motiv att slumpmässigt 
skada och döda så många som möjligt. Lena har utbildat sjukhus, företag, olika samhällsaktörer och hundratals skolor för att skapa en ökad förmåga att förebygga, upptäcka och i värsta fall hantera dessa tragiska händelser.

Hot- och våldsutbildning

För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö behöver de anställda ha förmåga att upptäcka, identifiera och värdera risker i vardagen. Det behövs förståelse för egen sårbarhet, förmåga och begränsning samt kunskap om hot, våld och konflikt. Genom ett adekvat kommunikativt-, mentalt- och taktiskt förhållningssätt kan man påverka sin arbetsmiljö före, under och efter dessa utmanande situationer.

Grundutbildning genom föreläsning samt digitala utbildningspaket.

Narkotika

Tjänster

Narkotika finns på alla platser i samhället. I princip all form av hantering, inklusive bruk, är kriminaliserad i Sverige. Utöver detta påverkar narkotikan individer, familjer, verksamheter och samhället på flera olika sätt. För att skapa en narkotikafri miljö bör styrdokument tydliggöra hur narkotika ska förebyggas, upptäckas och hanteras. Det kräver tydlig ledning och styrning och ett engagemang som genomsyrar hela verksamheten. Men framför allt krävs det kunskap!

Att möta människor i affekt

Tjänster

En föreläsning om emotionell första hjälpen, krisstöd och avlastning. För t ex kvinnojourer, myndighetspersonal, vårdpersonal och skola-omsorg. Föreläsningen kan nischas till t ex försäkringshandläggare, kundservice och telefonister som ofta möter människor i affekt.

Människan i stress

Tjänster

Underhållande och nyttig föreläsning om varför vi människor är som vi är, och gör som vi gör. Stressreaktioner, social kompetens, kamp/flykt och mental förberedelse

Avlastningssamtal och krisstöd

Tjänster

Lena är utbildad i att hålla avlastande samtal och krisstöd på individ- och gruppnivå efter incidenter. Hon är även knuten till nätverket Competenscompagniet och ingår i deras krisjour för allvarliga händelser, t.ex vid dödsfall, naturkatastrofer och större olyckor.
(Obs! Detta är ej en utbildning)

Sagt om lena

"Ta chansen och lyssna på Lena! Hon har en förmåga att fånga publiken och förmedlar klok kunskap på ett begripligt sätt."
twitter-verified-badge.png

Elena Luckey
Verksamhetsutvecklare barn och unga, brottsofferjouren Sverige

bottom of page