top of page
_DSC2399_v1.jpeg

Narkotikautbildning

Utbildning syftar till att öka kunskap om preparat, användning, beteende och juridik, samt adekvat hantering och agerande vid misstanke eller upptäckt. Utbildningen skapar också ökad förmåga till en trygg och säker yrkesutövning.

Narkotikaexpert

I 15 år arbetade Lena på Narkotikaroteln på Länskriminalen i Stockholm med allt från ungdomsbrottslighet på ”Ravekommissionen” till grova narkotikabrott och narkotikasmuggling. Hon var chef för Polismyndighetens narkotikautbildningar och nationell instruktör i bl a ”drogtecken och symptom” samt narkotikaspaning. Nu är Lena bl a lärare på Stockholms Universitets juristprogram gällande narkotikamål samt utbildar skolpersonal, nämndemän, krogfolk och andra samhällsaktörer hur man förebygger, upptäcker och hanterar bruk och hantering av narkotika.

Grundutbildning

 • Genomgång av de vanligaste narkotiska preparaten

 • Attribut och attiraljer- hur ser de ut och vad används de till

 • Smeknamn, priser, användning och förväntad effekt

 • Rus, beroende, farlighetskriterier och behandling

 • Polisens arbetsmetoder (samverkan) och lagen

 • Adekvat agerande (med checklista) vid hantering av narkotikapåverkad
  person, vid innehav/försäljning, vid fynd av preparat och vid oro.

Digitalt utbildningsverktyg ”e-learning”

Narkotikautbildning bör ingå i det systematiska arbetet för att säkerställa en gemensam lägstanivå över tid. Men en e-larning kan personalen repetera och fördjupa kunskapen kontinuerligt och nyanställda, vikarier och långstidslediga kan ta del av innehållet.

Upplägg
Digitalt interaktivt verktyg som man kan genomföras individuellt eller i arbetsgrupper.

 • Repetition av grundutbildningen (film, bild och grafik)

 • Interaktiva moment för fördjupad inlärning

   

 • Diskussionsunderlag och gruppuppgifter, lämpliga för arbetsgrupper

 • Utrymme för kundens egna styrdokument

bottom of page